ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้