ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *