การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566