ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดพิษณุโลก ขอยกเลิกแผนการจัดจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (5 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้