ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง คสล. ๒ ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้