ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ (ขนาดใหญ่) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 207 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสาร  ที่แนบท้ายประกาศนี้