ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาด

ด้วยโรงพยาบาลวังทอง  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ หากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก จำนวน 78 รายการ พิจารณาขายรวม (ราคาประเมินขั้นต่ำ 9,724.50 บาท)