ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ (ขนาดใหญ่) เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๐๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ (ขนาดใหญ่) เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๐๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล     วังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding) ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

                    เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงเห็นควรให้ดำเนินการประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *