ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *