ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 19 อัตรา